การลงทุน

ผลตอนแทนการลงทุน 5-8%

โปรแกรมการันตีผลตอบแทนของ หิมมาพาน่า วิลล่า การันตีขั้นต่ำ 5- 8% เป็นเวลา 5 ปี ซึ่งเริ่มต้นการการันตีที่ 5%ด้วยสถานที่ตั้งของโครงการแบบบ้านที่สวยงามและความต้องการของตลาดทำให้เราเชื่อว่า สามารถปล่อยเช่าได้ถึง 8% ซึ่งเป็นหน้าที่ของทางบริหารจัดการของโครงการที่จำทำให้ได้รับผลกำไรมากที่สุด

การจักการดูแลวิลล่า

เราออฟฟิตบริหารการจัดการอยู่ในโครงการเพื่อคอยรักษาและดูแลพื้นที่ส่วนกลางให้มีความสะอาดและมีความปลอดภัยตลอดเวลา พนักงานทุกคนที่ทำงานในหิมมาพาน่าวิลล่า ทั้งพนักงานทำควมสะอาด คนสวน ช่างซ่อมบำรุง คนขับรถ พนักงานรักษาความปลอดภัยและรีเซฟชัั่ัน ล้วนมีประสบการณ์และพร้อมที่จะบริการให้ลูกค้าประทับใจ ในส่วนของการปล่อยเช่า ฝ่ายการตลาดจของเราทำงานอย่างหนักเพื่อใหเแน่ใจว่ามีอัตราการเข้าพักสูงเพื่อที่ลูกค้าที่ร่วมโปรแกรมการลงทุนได้รับผลตอบแทนจากการปล่อยเช่าสูงด้วย

ลูกค้าที่ร่วมโปรแกรมการันตีการปล่อยเช่า 5 ปีกับทางโครงการ ไม่ต้องจ่ายค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า และก็ค่าซ่อมแซมเพราะทางโครงการจะคอยดูแลบ้านแทนเจ้าของบ้าน โดยที่เจ้าของไม่ต้องกังวล

ส่วนที่สนุก

นักลงทุนสามารถพักที่วิลล่าทุกปี สามาถรอยู่อาศัยเอง เพื่อนหรือญาติมาอาศัยก็ได้ ในส่วนของโปรแกรมการการันตีการลงทุนลูกค้ามามารถเข้าพักได้ตั้งแต่ 7 14 หรือ 30 วัน ตอปีแล้วแต่ช่วงเวลาที่นักลงทุนจะเลือก รายละเอียดดังต่อไปนี้เป็นช่วงเวลาของจำนวนวันที่ใช้ในแต่ละปี

พฤษภาคม – สิงหาคม: 3 วัน

มีนาคม – เมษายนและกันยายน – ตุลาคม:14วัน

พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์: 7วัน

หากต้องการที่จะพักที่วิลล่ามากกว่าในช่วงเวลาที่ได้กล่าวไว้ก็สามารถพักอยู่ได้ แต่จะส่งผลให้ผลตอบแทนการลงทุนลดน้อยลงด้วย